Technisch Vastgoed Beheer 2019-10-02T12:23:22+00:00

Technisch Vastgoed Beheer

Goed technisch beheer zorgt voor waardevermeerdering en kostenbesparing in het beheer van uw object. Wij verzorgen onderhoud op het gebied van reparatie-, mutatie-, contract- en projectmatig- onderhoud. Wij maken deze onderhoudskosten voor uw inzichtelijk wat leid tot regie en keuzes om meerjarig inzicht te verkrijgen in de kosten van uw object. Dit alles realiseren wij met onderhoudsadvisering op basis van de NEN 2767 en het opstellen van rapportages om professioneel assetmanagement te realiseren.

Activiteiten behorend bij het technisch beheer:

  • Dagelijkse klachten behandelen en vervolgacties bepalen

  • Het adviseren op het gebied van onderhoud

  • Het coördineren en organiseren van reparatie onderhoud

  • Het coördineren en organiseren van mutatie onderhoud

  • Het organiseren en coördineren van contract onderhoud

  • Het organiseren en coördineren van projectmatig onderhoud

  • Het inzichtelijk brengen van meerjaren onderhoud op basis van NEN 2767

  • Registeren van kosten en het opstellen van prognoses om rapportages te creëren voor professioneel assetmanagement